Przedsiębiorstwo Handlowe „KOSMOS”
Krzysztof Kosmowski

15- 703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26,

e-mail: kontakt@victorio.pl

NIP: 966-060-71-15, REGON: 050375652